Berichten in de categorie:

Verzameling losse preken

Ezeltje van Jezus (Matteüs 21:1-11)

(Matteüs 21:1-11)

Klik hier voor een video-opname van de onlinedienst waarin deze preek werd gehouden.

Kijk je wel eens naar het tv-programma ‘wie is de mol?’ In dat programma zitten allerlei aanwijzingen verborgen die je helpen om antwoord te geven op die ene vraag: wie is de mol? Zo kun je ook naar het Bijbelgedeelte kijken dat we net hebben gelezen. Het gaat over de intocht van Jezus in Jeruzalem. En in deze Bijbelwoorden vinden we allerlei aanwijzingen. Soort van puzzelstukjes zijn die samen helpen om antwoord te vinden op de vraag die mensen zich stellen: wie is die man?

Lees meer…

In hetzelfde schuitje (Matteüs 14:22-33)

Klik hier voor een video-opname van de onlinedienst waarin deze preek werd gehouden.

We zitten deze dagen samen in hetzelfde schuitje. Nu het Coronavirus om zich heen grijpt en veel van het gewone leven stil legt. Samen hebben we onze zorgen en onzekerheid. Samen zijn we allemaal kwetsbare mensen. Samen zoeken we ook naar hoop en betekenis. Ook letterlijk zitten we in hetzelfde schuitje. Als we deze weken grotendeels samen thuis doorbrengen. Vandaag lezen we over de leerlingen van Jezus die letterlijk in hetzelfde schuitje zitten. En juist daar samen levenslessen leren.

Lees meer…

Jezus de Morgenster

(Openbaring 22:12-16; 2 Petrus 1: 16-19 – filmfragment Shawshank Redemption)

Deze laatste dagen van het jaar komen in de media de jaaroverzichten voorbij. Opvallende gebeurtenissen die dit jaar kleurden passeren nog eens de revue. Je komt er de winnaars tegen, maar ook de verliezers. Er zijn rising stars die dit jaar opkwamen, schitterden. Er zijn er verliezers die juist veel van hun glans verloren. Er zijn de lijstjes van mensen van naam die in 2019 hun laatste adem uitbliezen. Niemand ontsnapt aan de wet van het leven: opgaan, blinken en verzinken. Ieder mens krijgt korter of langer de tijd om zijn/haar lampje te laten schijnen. Tot de tijd voorbij is, het kaarsje dooft. En de ster verbleekt. Zoals vuurwerk, even kan het prachtig oplichten en dan verwaait het en resteert alleen nog de verpakking, de lege huls.

Lees meer…

De blik op Jezus (Hebreeën 12:1-13)

(Hebreeën 12:1-13 – luisterlied: Only Jesus, Casting Crowns)

Zonder visioen verwildert het volk. Het is een quote uit het Bijbelboek Spreuken. Ze dateert van zo’n 2500 jaar geleden. Je zou daar een heel betoog aan kunnen vastknopen. Over leiders zonder een echt moreel kompas. En wat dat doet met de sfeer en het klimaat binnen een bedrijf, een politieke partij, een samenleving. Een kopstuk uit politiek Den Haag zei in een interview: “Een wereldverbeteraar? Zo wil ik mijzelf niet noemen. Daar krijg je alleen maar depressies van.” Je hoeft dan niet heel verbaasd te zijn als je juist in zo’n partij morele leegte proeft. En er structureel issues zijn rond integriteit, bonnetjes en gedoe Ergens houden we in ons landje wel van leiders die hun ideologische veren afschudden en in plaats van visionair leider te willen zijn. Zichzelf etaleren als managers en probleemoplossers. Tot we schrikken van de verwildering, het onbehagen. Zonder visioen verwildert het volk.

Lees meer…

Duizendmaal dank! (Lukas 17: 11-21)

(Lukas 17:11-21)

We komen Jezus tegen ergens aan de rand. Op de grens van Samaria en Galilea. Vanuit Jeruzalem gezien woont hier het klootjesvolk, dat maar wat aan klooit en op geen enkele manier voldoet aan welke religieuze standaard dan ook. Veel godsdienstige Joden in die dagen mijden deze regio als de pest. Reizen er om heen, leven er om heen. Want dit zijn niet ons soort mensen. Dit is niet helemaal mijn scéne, zouden wij zeggen. Zo leven we subtiel om het ongemak heen.

Lees meer…

Geef ons een klein geloof (Lukas 17:1-6)

(luistertips: Oceans (where feet may fail)Loosing my religion – Lauren Daigle)

Vroeger leerde ik op school een liedje. Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. En bij dat groeien maakten we dan handgebaren. Dat je groeien mag! Dat je groeien mag! Vandaag hebben we het over de vraag hóé je geloof groeit. Hoe werkt dat, groeien in je geloof. Gaat dat een beetje zoals bij lego? Elke keer een bouwsteentje erbij en er op. Tot alles op zijn plek zit en het af is. Of gaat het misschien meer op de manier van een puzzel met heel, heel veel stukjes. Het is een hele zoektocht om ieder puzzelstukje op de juiste plek in te passen en pas na veel geduld begin je langzaam steeds beter te zien wat de puzzel voorstelt.

Lees meer…

De kracht van gedenkstenen (Genesis 35:1-15)

Een van de meest indrukwekkende gedenkplaatsen is wat mij betreft het Holocaustmuseum Yad Vashem in Jeruzalem. Bij de ingang van het museum staat de volgende spreuk: Ballingschap wordt veroorzaakt door vergeten, in gedenken ligt het geheim van de verlossing. Deze spreuk is ook van toepassing op onze wandel met God. De belangrijkste bedreiging voor ons christenleven ligt misschien niet eens zozeer in actieve ontrouw maar eerst en vooral in vergeetachtigheid. Wij mensen zijn kort van geheugen, altijd geweest. God laat op talloze manieren van zich horen. Hij spreekt en leidt, bevrijdt en verlost. Maar het trieste refrein dat door het hele OT klinkt is: maar zij vergaten de Heer hun God. Met alle gevolgen van dien voor individuele personen. Voor gezinnen, families en hele generaties. Het blijkt keer op keer waar te zijn: ballingschap wordt veroorzaakt door vergeten. Maar ook het tweede deel van deze spreuk is waar: in gedenken ligt het geheim van de verlossing. Het woord ‘gedenken’ of ‘herinneren’ is echt een sleutelwoord in de Bijbel. Alleen al in het Oude Testament komen we het al minimaal 125 keer tegen. Gedenken, herinneren is een essentieel wapen om de vervlakking en uitholling tegen te gaan.

Schriftlezing: Genesis 35:1-15

Lees meer…

Een ‘Habakukje’ (Habakuk 3,17-19)

(Habakuk 3:17-19; Acda en de Munnik – twee liedjes over Herman)

Ik wil het nog even met je hebben over Herman. Vorige week hadden we het over hem. Je weet wel, die man uit dat liedje van Acda & De Munnik. Hij zat daar met zijn ziel onder zijn arm bij de vijver in het Amsterdamse Vondelpark. We hadden het over dat ene treffende zinnetje uit het lied: als het vuur gedoofd is, komen de wolven. Over een druk en dynamisch leven boven de radar terwijl onder de radar het pitje laag staat. Velen van ons herkennen dit gevoel ergens wel. Dat droog staan, die slijtage op je ziel. Dat je van binnen leeg kunt zijn en moe en mat. Geen heilig vuur, geen brandstof voor je ziel. En hoe ga je daar dan mee om? In deze preek zoeken we samen naar wat bouwstenen.

Lees meer…

Het goede leven (Micha 6:8)

Bijbelschrijvers zijn er in soorten en maten. Er zijn verhalenvertellers, dichters en zangers. Je hebt wijsheidsleraren, evangelisten en apostelen. En dan zijn er ook de profeten. Zij zijn een soort luis in de pels. Zij stellen de ongemakkelijke vragen. Hebben het over de taboes waar iedereen liever omheen leeft. Ze zijn misschien niet je favoriet onder de bijbelschrijvers. Maar juist profeten leggen de vinger op de zere plek die nodig moet worden gereinigd, verzorgd, geheeld, vernieuwd.

Lees meer…