Berichten in de categorie:

Psalmen

De aarde is van God (psalm 24)

(Psalm 24 – video: All things reconciled – luisterlied: Maak ons hart onrustig Heer zegen van Franciscus)

Er is een beroemde foto van de aarde gemaakt in 1990 door de ruimtesonde Voyager I op een afstand van 6 miljard kilometer. De foto laat zien hoe miniscuul klein de aarde is in verhouding tot de uitgestrektheid van het heelal. De foto kreeg als naam mee: a pale blue dot. Oftewel: een bleek blauw stipje. Dat wit-blauwe bolletje is niet meer dan een kleine knikker in een immens universum. Een universum waar we tot nu toe geen enkele andere planeet in hebben gevonden waarop mensen zouden kunnen wonen.

Lees meer…

Onbevangen op weg gaan (preek psalm 84,12)

(psalm 84)

Als je onbevangenheid opzoekt in het woordenboek krijg je synoniemen als: onbevooroordeeld, onbeschroomd, ongedwongen, ongekunsteld, onomwonden, onverbloemd. Positief geformuleerd staan het voor openlijk, ruiterlijk, frank en vrij, vrijmoedig, open. Dat je niet wordt bevangen door iets, niet geremd leeft. Echt onbevangen kijken en leven is zo simpel nog niet. Hoe vaak hoor je jezelf of een ander niet van die typische zinnetjes zeggen als: Daar gaan we weer! Al ik het niet dacht! Zie je wel! Het is altijd weer hetzelfde liedje. Waarom verbaast me dit nu niet? Onbevangen op weg gaan. Onbevangen beginnen aan een nieuw jaar. Kan dat? En zo ja, hoe dan?

Lees meer…

Gebed als reukwerk (psalm 141,2)

(Exodus 30:1-10; Psalm 141; Openbaring 8:1-5 – luisterlied: Laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding)

Laat mijn gebed als reukwerk voor Uw aangezicht staan. Deze psalmist denkt daarbij aan het reukofferaltaar in de tabernakel of tempel. Zelf is hij er ver bij vandaan. Geen priester te bekennen, geen altaar te zien. Om zich heen de zuigkracht van een leven zonder God. Je proeft in deze psalm de strijd, de weerstand, de aanvechting. En vanuit dat gevecht steekt zijn lege handen in de lucht en bidt dan: Laat mijn gebed als reukwerk voor Uw aangezicht staan, laat mijn opgeheven handen als het avondoffer zijn.

Lees meer…

Schuilen bij God (psalm 91:1-2)

Psalm 91:1-2 – luisterlied: Mag ik dan bij jou, Claudia de Breij

Thuiskomen is een fijne ervaring. Je steekt de sleutel in het slot en gaat je huis binnen. Een omhelzing, een kus en je bent weer thuis. Dit is jouw plek. Je trekt de deur achter je dicht en daarmee sluit je de wereld even buiten. Alles wat je energie en aandacht heeft gekost. Wat je soms ook bezeerde, pijn deed. Je laat het achter je, want nu ben je thuis. De plek waar je thuis komt, thuis bent heeft wel iets van een schuilplaats. Joop en Rietje Moret hebben hun huis hier om de hoek aan de Spoorstraat die naam gegeven: Schuilplaats in de Wildernis. Frans Halsema en Jenny Arean zongen ooit een mooi liedje: Vluchten kan niet meer, ‘k zou niet weten hoe – vluchten kan niet meer, ‘k zou niet weten waar naar toe  – schuilen kan nog wel, heel dicht bij elkaar.

Lees meer…

De aarde is van God

(psalm 24 – luisterlied: Maak ons hart onrustig, Schrijvers voor gerechtigheid)

De Amerikaanse politicus Al Gore maakte in 2006 een indringende documentaire over de opwarming van de aarde. Deze film heette ‘an inconvenient truth’, een ongemakkelijke waarheid. U hebt hem destijds wellicht gezien. In die documentaire zit een stukje film dat astronauten hebben gemaakt vanaf de maan. Zij laten daarin hoe je, als je op de maan staat, de planeet aarde waarneemt. Het is een miniscuul stipje dat Al Gore aanwijst met een lineaal.

Lees meer…

God heeft een voorkeur voor (open)gebroken mensen (psalm 51)

(Psalm 51)

Psalm 51 is een indrukwekkende psalm. De manier waarop deze persoon het aandurft om naar binnen te kijken is van een ongewone pijnlijke en ongemakkelijke eerlijkheid. Als je de psalm leest is er iets in ons dat geneigd is te zeggen: nou, nou, til je er niet te zwaar aan op deze manier? We zijn en blijven toch ook gewoon mensen. Waar gehakt wordt vallen spaanders. Wat kun je meer doen dan je best? Kijk liever naar wat welk goed gaat in je leven. Niemand is perfect, toch?

Lees meer…

Schep in mij een zuiver hart (psalm 51)

(Psalm 51)

Het is moet inmiddels als weer een jaar of 6 geleden zijn maar ik herinner me het nog als de dag van gisteren. Het was woensdagmorgen en ik liep mijn vertrouwde bank binnen liep in Beiroet. Ik zag er de vertrouwde gezichten zoals altijd. De sjofele parkeerwachter voor de deur. De keurig opgemaakte jonge vrouwen achter de balie. De manager strak in het pak achter zijn enorme bureau. En toch zagen ze er die dag anders uit. Het was namelijk aswoensdag, de 1e dag van de veertigdagentijd en ieder van hen had op het voorhoofd een zwart kruisje van as.

Lees meer…

God keert alles om (psalm 146)

(Psalm 146, Lukas 1,46-55 – luisterliederen ‘God keert alles om’, ‘Halleluja’ en ‘Broken Halleluja’)

Onlangs overleed de Joodse zanger Leonard Cohen. Hij werd onder meer bekend door het liedje Suzanne en vooral door het bekende nummer ‘Halleluja’. Een lied dat door talloze andere artiesten is gecoverd. Zoals u weet betekent Halleluja: prijs de Heer! En dit lied halleluja heeft wel iets van een eigentijdse psalm

Lees meer…

Hoe lang nog, Heer? (psalm 13)

(Psalm 13 en Hebreeën 4,14-16 – luisterlied: Stil, mijn ziel, wees stil)

Psalm 13 is een indringende psalm. Een hartenkreet van iemand die het wachten moe is. Vier keer op rij is er al meteen die schreeuw: Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen? En mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag? Hoe lang nog, houdt mijn vijand de overhand? De psalm is van de hand van David. En komt misschien wel uit de tijd dat hij al gezalfd was tot koning. Maar in plaats van koning te zijn moet hij vluchten voor zijn leven. Koning Saul zit hem voortdurend op de hielen. En die spanning tussen wat God heeft beloofd en toegezegd en wat hij er daadwerkelijk van ziet en ervaart. Die spanning zindert door deze psalm. Hoe lang nog Heer? Hoe lang nog? Zie mij, antwoord mij, verlicht mijn ogen!! David weet dat God er is en Wie hij is. Maar hij heeft al tijden niets meer van hem heeft vernomen. Het blijft is al zo lang akelig stil op de lijn. Geen bereik.

Lees meer…