Berichten in de categorie:

Brief aan de Efeziërs

Engelen en demonen

(2 Koningen 6:8-17; Efeziërs 6:10-20 – luisterlied: o kerk sta op

Even een paar opmerkingen vooraf.:

Als het gaat om goede en kwade machten is een gezonde nuchterheid op zijn plaats. Overschatting van kwade machten leidt al snel tot middeleeuws bijgeloof, gekte en schichtigheid. Een andere valkuil is onderschatting. Wie de macht van de boze negeert vanuit verlicht, modern westers denken gaat voorbij aan gestalten van het kwaad die we het klein en groot kunnen waarnemen en die niet alleen menselijk kunnen worden verklaart. Ik zou vanavond willen pleiten voor een waakzame, realistische houding waarin je de boze niet onderschat, zijn methoden leert herkennen en je focus altijd houdt op Christus die alle machten en krachten heeft overwonnen en tegen wiens naam geen boze bestand is.   

Lees meer…

Ik en mijn huis (Jozua 24 en Efeziërs 5,21-6,9)

(Jozua 24,14-24; Efeziërs 5,21-6,9 – luisterlied Today, I choose)

Kies dan nu wie u wilt dienen! Dat is de vraag die Jozua stelt aan het volk Israël. Onder zijn leiding zijn de Israëlieten het beloofde land binnengetrokken. Dat ging niet zonder slag of stoot. Er is hier en daar hevige strijd geleverd. Maar nu is dan toch het beloofde land ingenomen. Iedere stam heeft een eigen grondgebied ontvangen. Het goede leven kan beginnen en de oude Jozua kan met een gerust hart heengaan. Zijn taak zit erop en de toekomst lacht het volk tegemoet. Zou je zeggen.

Lees meer…

Lichaam van Christus (Efeziers 4:1-16)

(Efeziërs 4:1-16)

Hoe gaat het bij jullie in de kerk? U zult die vraag ook wel eens gesteld krijgen. Je raakt met iemand in gesprek over geloof en kerk. En die ander vraagt je: de Maranathakerk zeg je? Wat is dat voor een kerk? Hoe is het daar? Hoe gaat het met jullie gemeente? Tja, wat zeg je dan op zo’n vraag. Je kunt vertellen over de activiteiten die er zijn. Je kunt iets zeggen over hoeveel mensen er naar de dienst komen op zondagmorgen. Of wat je in de diensten aanspreekt. Als iemand dan nog wat doorvraagt naar wat nu specifiek is voor de Maranathakerk dan kun je de vergelijking trekken met andere kerken. We zijn een beetje minder zus en een beetje meer zo.. Je kunt iets zeggen over de ontstaansgeschiedenis. Of juist vertellen over de plannen voor de toekomst. Maar dan blijft je toch wat hangen aan de buitenkant denk ik.

Lees meer…

Pootjebaden of zwemmen (Efeziërs 3,14-21)

(Ezechiël 47: 1-12, Efeziërs 3: 14-21)

 ‘Als het om geloof gaat ben ik altijd wat aan het pootjebaden.’ Die uitspraak kwam ik pas ergens tegen in een interview. ‘Als het om geloof gaat ben ik altijd wat aan het pootjebaden.’ Bij de uitdrukking pootjebaden denk je aan het strand. Je doet je schoenen uit, je rolt je broekspijpen wat op en dan stap je voorzichtig het water van de zee in. Je wilt graag even het water in, maar tot zekere hoogte. Mocht er een flinke golf jouw kant opkomen. Dan zorg je dat je snel wat passen terug doet zodat je niet té nat wordt. Je wilt immers alleen wat pootjebaden.

Lees meer…

Genade verbindt (Efeziërs 2:11-22)

(Psalm 133, Efeziërs 2:11-22 – bijpassend luisterlied Breng ons samen (Sela))

Hebt u wel eens gehoord van solo-religieuzen? Solo-religieuzen, dat zijn mensen die wel het christelijk geloof aan willen hangen. Maar weinig of niets hebben met een geloofsgemeenschap. Laat staan met een kerkgenootschap of een traditie. Solo-religieuzen vinden geloof vooral iets heel persoonlijks. Dat ieder mens op een unieke manier zelf vormgeeft. Een aantal jaar terug werd er in Amsterdam een symposium gehouden voor solo-religieuzen. En de opkomst was enorm! Best wel grappig eigenlijk, dat ook mensen die zich solo-religieus noemen elkaar toch massaal opzoeken op zo’n dag. Ook solisten willen kennelijk wel eens wat delen.

Lees meer…

Alles is genade! (Efeziërs 2:1-10)

(Efeziërs 1: 1-10)

Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen… vanaf nu redden wij onszelf wel… Dat is de strekking van een onderzoek van de socioloog Herman Vuijsje. Hij onderzocht een aantal jaar geleden wat mensen in de kerken nog echt geloven en waar ze openlijk of minder openlijk afstand van hebben genomen en Vuijsje signaleert dat er in korte tijd veel is veranderd. Vroeger werd wat wij geloven vooral bepaald door de Bijbel, de kerk en de traditie. Maar vandaag de dag hebben we met elkaar steeds minder kennis van de Bijbel. En weten we ook steeds minder van de geloofsleer. We voelen ons steeds vrijer om zelf te bepalen wat we nog wel geloven en wat we echt niet meer kunnen meemaken. En je hoort het met enige regelmaat mensen zeggen: Dat is toch niet echt meer van deze tijd. Dat hebben we nu langzaam aan wel gehad. Daar heb ik niet zoveel meer mee. Dat werkt voor mij niet zo. Dat is niet echt mijn ding.

Lees meer…

De kracht van genade (Efeziërs 1:15-23)

(Jozua 1,1-9; Efeziërs 1:15-23)

Jozua 1 brengt ons bij een cruciaal moment op de weg die God is gegaan met het volk Israël. De Heer heeft hen door zijn machtige hand bevrijd uit Egypte. Hij baande voor hen een weg dwars door de golven van de Rode Zee. De jarenlange omzwervingen in de woestijn gebruikte God om zijn volk te kneden en te vormen van bange slaven tot mensen die leven in vertrouwen en vrijheid. En dan is daar het moment waarop Hij dit volk brengt tot aan de grenzen van Kanaän. Daar herhaalt God nog eens zijn belofte dat het land dat zij daar voor zich zien liggen inderdaad het land is dat hij in hun hand zal geven. En dan krijgen zij de opdracht om op te staan de grensrivier de Jordaan over te steken en het beloofde land daadwerkelijk binnen te trekken. En zo meter voor meter en stap voor stap zich toe te eigenen wat God hen eigenlijk al heeft gegeven. We lezen: elke plaats die uw voetzool betreedt heb ik u gegeven. Zo werkt dat blijkbaar tussen God en zijn mensen. Hij spreekt zijn beloften uit en daagt ons uit om wat Hij belooft dan ook metterdaad zelf in bezit te nemen.

Lees meer…

Leven uit genade (Efeziërs 1:1-14)

(Efeziërs 1:1-14, illustratie ‘genade als lichaamstaal‘)

Leven uit genade. Dat is het jaarthema. Volgens het woordenboek is genade zoiets als goedheid, mildheid, welwillendheid, ruimhartigheid, barmhartigheid, vergevingsgezindheid. Het tegenovergestelde van genadig is dan genadeloos, meedogenloos, rancuneus. En ik weet niet hoe u dat beleeft, maar dat laatste, dat ongenadige, die afrekencultuur die komt je in onze samenleving vaker tegen dan dat je iets proeft van genade, van goedheid. Een schrijnend voorbeeld is wat er gebeurde met de psycholoog Diederik Stapel.

Lees meer…