Berichten in de categorie:

40dagentijd

Het evangelie van de doorns (Joh. 19:1-3)

(Lezen Johannes 19:1-3 – luisterlied: Chris Tomlin – Is He worthy?)

Koningspel is een populair spelletje in die dagen. Het spelbord is nog terug te vinden gekrast in oude vloerstenen in Jeruzalem. Een cirkel met allerlei hokjes en vakjes. Er worden dobbelstenen geworpen en wie in het vakje van de Spotkoning komt is ‘de sjaak’. Hij wordt uitgedost als koning en totaal voor paal gezet.

Lees meer…

Ik ben het (Johannes 18:1-12)

(Johannes 18:1-12)

In het evangelie naar Johannes is het op Goede Vrijdag al een beetje Pasen. Door de donkere lijdensgeschiedenis speelt al het licht van de opstanding heen. Johannes tekent Jezus tegelijk als lam én leeuw, als knecht én koning. Dat proef je in ook in hoe Johannes schrijft over Getsemané. Jezus zoekt er geen steun bij zijn leerlingen. We lezen ook niet over Jezus’ worsteling en gebedsstrijd om zich te verenigen met de wil van de vader. Bij Johannes geen bloed, geen zweet, geen tranen. Geen Judaskus waardoor Jezus wordt overgeleverd. Nee, wat Johannes vooral heeft geraakt was Jezus’ kracht, rust en regie.

Lees meer…

Ik een geloofsheld? (Preek Johannes 13:1-17)

(Johannes 13:1-17; luisterlied: De dingen die je doet – Matthijn Buwalda; Was mij – Marco Borsato)

Ben jij een geloofsheld? Die vraag werd gesteld aan Otto de Bruijne. U kent hem wellicht, de markante schrijver, schilder, spreker. Een begenadigd man met een scherpe profetische blik. Hij werd geïnterviewd voor het programma ‘Geloofshelden’ en tegen het einde van een lang en diep gesprek komt tenslotte deze vraag: Otto, ben jij een geloofsheld?

Lees meer…

Meer Jezus (Joh. 3,30)

Hij moet groter worden, en ik kleiner. (Joh. 3,30)

Ik ken in de hele Bijbel bijna geen boeiender figuur dan Johannes de Doper. U weet, hij gaat voor Jezus uit, om in zijn tijd om de mensen voor te bereiden op de komst van Jezus. En hij doet dat met een ongekende impact. Met zijn radikale levensstijl en krachtige prediking beroert hij het hart van vele duizenden. Zelfs de politieke en geestelijke leiders zijn onder de indruk. En ook Jezus zegt in Matteüs 11 dat hij niemand kent die groter is dan juist deze Johannes de Doper.

Lees meer…

Delen is vermenigvuldigen (Joh. 6:1-15)

(Johannes 6:1-15 – luisterlied ‘vijf broden en twee vissen’)

Delen is vermenigvuldigen. In old-school ondernemerschap waren bedrijven vaak gericht op het afschermen en bewaken van hun bedrijfsgeheim, expertise, know-how. etc. Nu staat een nieuwe generatie jonge ondernemers op die er bewust voor kiest om kennis en ideeën te delen. Juist zo ontstaat er ruimte voor een nieuwe inspiratie is er sprake van een positief sneeuwbaleffect waar elk van de deelgenoten sterker door wordt.

Lees meer…

Zie het lam van God (Joh. 1,29)

(Jesaja 53:1-7; Johannes 19: 16-37 ; Johannes 1,29 – luisterlied: Agnus Dei J.S. Bach)

Zie het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Met deze ene zin in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie vat Johannes heel kernachtig Jezus’ missie samen. Als Johannes terugkijkt op Jezus’ leven en sterven is dit voor hem de essentie van Jezus was, is, en zal zijn: het is een soort van program, een mission statement. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. In dit beeld van Jezus als lam van God komen verschillende bijbelse lijnen samen. En elk van deze lijnen werpt ander licht op de rijke betekenis van deze ene zin.

Lees meer…

Gids naar het licht (meditatie Matteüs 27:41-44)

(Matteüs 27:41-44)

Het is opvallend dat in Jezus’ laatste uren zijn grote tegenstander, de vorst van de duisternis in geen velden of wegen lijkt te bekennen. Dat is in het begin van Jezus’ missie wel anders. Tijdens de verzoeking in de woestijn is daar de satan in persoon pontificaal aanwezig, zonder enige terughoudendheid. En in de maanden en jaren dat Jezus rondtrekt zijn daar keer op keer duidelijke manifestaties van duistere demonen en kwade machten.

Lees meer…

Rotsvast (Preek Matteüs 16:13-23)

(Jesaja 51:1-3; Matteüs 16:13-23, 1 Petrus 2:1-10)

Waarom is Jezus toch zo enthousiast? Hij vraagt zijn leerlingen: wie ben ik volgens jullie? Petrus spreekt dan die ene zin uit: U bent de Christus, de zoon van de levende God. Jezus had het kunnen laten bij een korte bevestiging. Zoiets als: amen, broeder! Zo is het en niet anders! Maar er gebeurt iets heel anders met Jezus. Die ene zin van Petrus raakt hem heel diep. Jezus barst uit in gejubel en feliciteert Petrus uitbundig. Zalig, gelukkig ben je, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben je dat niet geopenbaard maar mijn vader die in de hemel is. Waarom is Jezus toch zo enthousiast?

Lees meer…

De weg van de graankorrel (Johannes 12,24)

(Johannes 12, 20-33 – luisterlied The Rose)

Het zijn ieder jaar opnieuw bijzondere dagen als in Jeruzalem het jaarlijkse Pesachfeest wordt gevierd. Vanuit alle windstreken trekt men naar de hoofdstad. Zingend, vol verlangen en vol verwachting. Het is de sfeer zoals je die kunt proeven als je deel bent van een grote massa op weg naar een bijzonder concert, een festival, een belangrijke wedstrijd.

Lees meer…

De steen is weg! (Pasen 2016)

(Markus 16:1-8)

Wie zal voor ons de steen weg rollen? Dat is wel een reële vraag van de vrouwen die ’s morgens in alle vroegte naar het graf van Jezus gaan. In deze paar verzen van het Paasverhaal. Wordt deze grafsteen maar liefst drie keer genoemd. En er wordt expliciet bij gezegd: Het was een heel grote steen. Zo’n grafsteen is wel anderhalve meter hoog en weegt honderden kilo’s. Die schuif je niet zo maar even op zij. Zelf krijgen zij dat in elk geval nooit voor elkaar. Wie zal voor ons de steen weg rollen?

Lees meer…