Berichten in de categorie:

Verzameling losse preken

Tijd om thuis te komen (Jesaja 55:1-7)

(Jesaja 55:1-7; luisterlied: Ik ben – Sela)

Ik wil even kort met u stilstaan bij het begrip troost. Met troost bedoelen we meestal: bemoediging, verzachting in lijden of pijn. In de kern is troost vooral: de ervaring dat je niet alleen bent, niet verlaten. In het christelijk geloof is troost een belangrijk woord. Een van de drie personen in God wordt zelfs de trooster genoemd, troosten dat is wat God doet. Troost kun je ontvangen in goedgekozen woorden maar troost kent ook in vormen waar geen woorden aan te pas komen.

Lees meer…

Ambassadeurs van het Koninkrijk (Mt 9,35-10,1)

(Mt. 9,35-10,1 – Lk 10:1-10)

In de jaren dat we in Beiroet woorden kwamen we nog wel eens op de Nederlandse ambassade. Het was een stukje Nederland in het buitenland Midden in den vreemde kon je er soms iets van thuis beleven. Weer even fijn je eigen moedertaal spreken. Iets van je eigen cultuur proeven. Sinterklaas vieren met een echte goedheiligman, zwarte pieten en pepernoten of Koninginnedag compleet met Wilhelmus, haring en bitterballen.

Lees meer…

Gevonden, gezien, geroepen (Joh. 1,35-52)

(Joh. 1:35-52; luisterlied: Martin Brand – Ik heb Jezus nooit gezien)

God roept mensen. Al op de eerste bladzijde van de Bijbel klinkt het indringend: Adam, mens, waar ben je? En sindsdien is die roep nooit verstomd. Abram, Mozes, Samuël, en vele, vele anderen hebben die stem gehoord en beantwoord. In het Oude Testament waren het nog enkelingen. Als God in Jezus onder de mensen komt wordt die roep van God verbreedt tot ieder die hij tegenkomt. De vier evangelisten vertellen het ons op iedere bladzijde van hun evangelie: God roept mensen, Jezus roept mensen.

Lees meer…

Recht op je doel af – over voetbal en Jezus volgen

(jeugddienst n.a.v. Filippenzen. 3, 14- filmclip ‘de hardloper en zijn vader’ – leestip: Joyce de Jongh, ‘In de kruising, over voetbal en Jezus volgen, 2018.)

Voetbal en Jezus volgen lijken op sommige punten op elkaar. Heel wat bekende voetballers steken niet onder stoelen of banken dat ze zichzelf beschouwen als een volgeling van Jezus. Maar ook in het voetbalgebeuren zelf kom je van alles tegen waar je ook mee te maken krijgt als je Jezus wilt volgen.

Lees meer…

Niet als wezen (Joh. 14,18)

‘Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.’ (Joh. 14,18)

Toen de bekende Griekse filosoof Socrates stierf door ervoor te kiezen een gifbeker leeg te drinken bleven zijn leerlingen vertwijfeld, verweesd achter. Zij voelden zich in de steek gelaten door hun meester en in een verslag hierover zeggen ze dan tegen elkaar: ‘Wij zijn nu van een vader beroofd en moeten de rest van ons leven als wezen verder.’ En dat is kennelijk een vraag die ook leeft onder de leerlingen van Jezus als Jezus hen vertelt dat hij naar de hemel zal terugkeren. En wij dan? Moeten wij nu verder als geestelijke wezen? Vandaar dat Jezus zegt: ‘Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.’

Lees meer…

Ga dus op weg (Matteüs 28:16-20)

(Matteüs 28:16-20)

Het slotakkoord van een muziekstuk, de eind-scene van een film, de laatste regels van een boek zijn belangrijk. Met een goedgekozen, doordacht einde wordt je als luisteraar, kijker of lezer heel bewust achter gelaten met een bepaalde indruk, gevoel, gedachte, intentie, een verlangen misschien. In die laatste tonen, beelden, woorden licht soms nog een keer helder de boodschap op waar het in het hele werk eigenlijk om was begonnen. De componist, de filmmaker, de schrijver kan er soms de draden van zijn kunstwerk bij elkaar brengen en aan elkaar verbinden.

Lees meer…

Delen is vermenigvuldigen (Joh. 6:1-15)

(Johannes 6:1-15 – luisterlied ‘vijf broden en twee vissen’)

Delen is vermenigvuldigen. In old-school ondernemerschap waren bedrijven vaak gericht op het afschermen en bewaken van hun bedrijfsgeheim, expertise, know-how. etc. Nu staat een nieuwe generatie jonge ondernemers op die er bewust voor kiest om kennis en ideeën te delen. Juist zo ontstaat er ruimte voor een nieuwe inspiratie is er sprake van een positief sneeuwbaleffect waar elk van de deelgenoten sterker door wordt.

Lees meer…

Engelen en demonen

(2 Koningen 6:8-17; Efeziërs 6:10-20 – luisterlied: o kerk sta op

Even een paar opmerkingen vooraf.:

Als het gaat om goede en kwade machten is een gezonde nuchterheid op zijn plaats. Overschatting van kwade machten leidt al snel tot middeleeuws bijgeloof, gekte en schichtigheid. Een andere valkuil is onderschatting. Wie de macht van de boze negeert vanuit verlicht, modern westers denken gaat voorbij aan gestalten van het kwaad die we het klein en groot kunnen waarnemen en die niet alleen menselijk kunnen worden verklaart. Ik zou vanavond willen pleiten voor een waakzame, realistische houding waarin je de boze niet onderschat, zijn methoden leert herkennen en je focus altijd houdt op Christus die alle machten en krachten heeft overwonnen en tegen wiens naam geen boze bestand is.   

Lees meer…

De dans van God (Sefanja 3,17)

(Genesis 18:1-9; Sefanja 3: 14-21 – luisterlied – Father’s Song)

De evangelist Johannes vertelt ons diepe dingen over het wezen van God. En met name over de bijzondere band tussen de Vader, de Zoon en de Geest. De Zoon rust van eeuwigheid af aan het hart van de Vader (Jh.1,18). Beeldspraak voor een verhouding van liefde en intimiteit. Als deze Zoon mens wordt is hij er vooral op uit om zijn Vader te eren, te verheerlijken. (Jh. 17,4) en op zijn beurt eert, verheerlijkt de Vader de Zoon (Jh. 17,5). En de Geest verheerlijkt vooral Jezus (Jh.16,14). Iemand eren of verheerlijken betekent van iemand genieten, vreugde scheppen in iemand. Op die ander gericht zijn, die ander dienen, eerbiedigen. Die ander in het middelpunt zetten. Johannes reikt ons hiermee een bijzonder beeld aan van God. Het beeld van een liefdevolle gemeenschap van drie personen die om elkaar heen cirkelen en liefde, vreugde, verering in elkaar uitgieten. Ieder van hen bemint, vereert, eerbiedigt en verheugt zich in de andere personen. Het heeft iets weg van een voortdurende heilige dans.

Lees meer…

Dank God in alles (1 Thess. 5,18a)

(1 Thess. 5,18: ‘Dankt God in alles want dit is de wil van God voor u in Christus Jezus.’)

Zelfhulp is booming business. Online is niet te ontkomen aan de sites en blogs die zich specialiseren in ‘persoonlijke groei’. Het spirituele magazine Happinez is al jaren een van de populairste tijdschriften van Nederland. Ja zelfhulp is het nieuwe ding en geluk is de nieuwe categorie waaraan de perfecte mens moet voldoen. Naast zo gezond, vitaal, mooi en succesvol mogelijk, moeten we tegenwoordig ook zo gelukkig mogelijk zijn. Met als remedies: yoga voordat je gaat werken, mindful door het leven, en trainen op dankbaarheid.

Lees meer…